Verandering regelgeving keuzeverandering levensbeschouwelijke vakken vanaf schooljaar 2017-'18

Geplaatst 1 jun. 2017 06:16 door Jan Van Dessel

Geachte ouders
Bij de inschrijving van uw kind heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt.
Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen moet dit voor 30 juni 2017 gebeuren. Als ouder, voogd of meerderjarige leerling vraagt u een nieuw keuzeformulier aan de school en bezorgt het vóór 30 juni 2017 aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september 2017 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek zoals tot nu toe gebruikelijk was.
Comments