Sedert 01/01/2015 zijn wij een Multifunctioneel Centrum !!

Geplaatst 9 jan. 2015 02:40 door Daniëlle Holvoet   [ 9 jan. 2015 02:40 bijgewerkt door Filip Claeys ]
Onze inrichtende macht, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, besloot in december 2014 in te stemmen met de beheersovereenkomst van het VAPH omtrent de instap naar MFC. Concreet wil dit zeggen dat we met het tehuis Heynsdaele sedert 1/01/2015 overgaan zijn naar een multifunctioneel centrum(MFC).
De nadruk ligt op het begeleiden, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt (het kind en zijn ouders). Zo gaan we vanaf heden een soepeler zorgaanbod kunnen aanbieden, een vlotte overschakeling tussen verblijf(nachtopvang), dagopvang(schoolaanvullend en schoolvervangend) en mobiele begeleiding (ondersteuning thuis) en ambulante begeleiding (ondersteuning hier).
Binnen de oude regelgeving was het vaak een verhaal van alles of niks: thuis blijven of niet thuis blijven. Het stoppen van het verblijf betekende ook het einde van de begeleiding. Er werd wel het stelsel uitgewerkt van begeleide uitgroei, maar dit was beperkt en log. Doordat de logge regels zijn opgeheven, kunnen wij nu samen met de jongeren en hun ouders bekijken hoeveel verblijf er echt noodzakelijk en wenselijk is. We gaan proberen"op maat" te werken, niet met standaard "all-in" pakketten. Elke jongere en elk gezin is anders. Dankzij de MFC principes wordt verblijf ingezet om de jongere en het gezin te ondersteunen en niet als doel op zich!

Natuurlijk gaat deze overgang naar MFC niet direct zichtbaar zijn vanaf dag één, we staan voor een grote uitdaging in 2015! Wij willen het MFC al groeiende, samen met de jongeren en hun gezin, realiseren en hopen alvast op een goede samenwerking in dit leerproces.
 

Comments