Renovatiewerken

Geplaatst 29 feb. 2016 01:14 door Filip Claeys   [ 28 apr. 2016 06:23 bijgewerkt ]
Gedurende de voorbije jaren werden door de dienst Patrimonium van de Provincie heel wat werken uitgevoerd om onze werkomgeving te verbeteren. Dikwijls pasten deze werken in een ruimer kader zoals het asbestvrij maken van de provinciale gebouwen of het wegwerken van opmerkingen van het brandpreventieverslag. Er waren echter ook werken die niet gepland waren zoals het herstellen van het daktimmerwerk en de behandeling tegen houtborende insecten in het hoofdgebouw. De herstelling van dakbedekking en regenwaterafvoer vallen ook onder deze categorie. Er is een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst en een nieuwe telefoonkabel. Al deze werken slorpten de voorziene budgetten bijna volledig op, ze waren nuttig, maar niet erg zichtbaar.
De resultaten van de huidige, lopende of net afgewerkte, renovatiewerken zijn tastbaar of hoorbaar. Denken we daarbij aan de plaatsing van geluidsabsorberend panelen in de kapel, die de nagalmtijd drastisch verminderden. Soorgelijke panelen zullen we later gebruiken om het akoestisch comfort in de speelzaal te verhogen.

In het buitenhuis werden nieuwe ramen geplaatst.


In de personeelsrefter zijn de versleten, gevaarlijk opkrullende tegels verwijderd, de draagvloer wordt versterkt en er komt een nieuwe vloerbekleding.

Zelfde scenario voor de turnzaal, waar een nieuwe sportvloer geplaatst wordt.


Op de 1ste verdieping van het hoofdgebouw is de elektrische installatie gerenoveerd. De heldere LED verlichting toont duidelijker de mankementen in de gangen, maar ook die worden opgeknapt. In de 6 klassen algemene vakken werd het schrijnwerk vervangen, is de elektrische installatie gerenoveerd en zijn de lokalen herschilderd.

De brandveiligheid in het hoofdgebouw wordt verhoogd door compartimenteringswerken.
Er wordt een nieuwe werkplaats ingericht voor de 1ste graad.


Comments