Planning heropstart van de lessen in juni

Geplaatst 2 jun. 2020 04:07 door Jan Van Dessel   [ 3 jun. 2020 01:58 bijgewerkt ]
Beste ouders,
we zijn eindelijk zover, er kunnen opnieuw lessen worden opgestart op de school. Dit gebeurt evenwel onder strikte veiligheidsvoorwaarden:
Op 4 en 5 juni, 8 en 9 juni, 15 en 16 juni verwachten wij de leerlingen van het tweede jaar en het vierde jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepen, en zullen een aangepast lesschema volgen (zie bijlage). 
Op 22 juni verwachten wij de eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars. Ook zij volgen een aangepast lesschema. 
Zo krijgen de leerlingen de kans om nog bijkomende leerdoelen te behalen, en ook om afscheid te nemen van het schooljaar en van de school.

Ouders van leerlingen die tot deze klasgroepen behoren, worden indiviueel gecontacteerd voor de concrete afspraken.
Wij willen beklemtonen dat er strikte veiligheidsmaatregelen werden genomen op school, en dat deze dienen gerespecteerd te worden.


Belangrijke veiligheidsregels:

Vervoer:
Openbaar vervoer: hou er rekening mee dat mondmaskers verplicht zijn.
Leerlingen die met het busvervoer komen:
De bus rijdt 's morgens om 8u30 aan Gent St-Pieters en via station Oudenaarde naar de school. 's Avonds verloopt de terugreis via belbus en trein tussen Ronse en Gent. De lesdagen zijn ingekort, om het vervoer mogelijk te maken.
Er is een begeleider aanwezig. Op het openbaar vervoer en op de bus zijn mondmaskers verplicht. Voor het busvervoer heeft de begeleider mondmaskers ter beschikking. Iedereen heeft vaste plaatsen, eneen vaste volgorde van op- en afstappen van de bus.

Op school: 
-Bubbels: iedere leerling behoort tot een vaste klasgroep van maximaal 5 leerlingen. Gelieve deze bubbel te respecteren.
-Social distancing: Gelieve de regel van 1,5 meter afstand te respecteren
-Handhygiëne: het wassen van de handen voor en na iedere les en ieder toiletbezoek dienen opgevolgd te worden. 
-Mondmaskers: het dragen van mondmaskers in de gebouwen en tijdens de lessen is verplicht! De school voorziet mondmaskers, die na iedere dag gewassen worden.
-Fluimen en andere acties die de verspreiding van het coronavirus kunnen bevorderen, zijn verboden.
-Iedere klasgroep heeft een vast lokaal voor de algemene vakken, iedere leerling heeft daar een vaste plaats, en houdt die ook. (De lokalen worden ontsmet voor het begin van de les 's morgens en 's middags).

Pauzes:
-Iedere klasgroep krijgt een plaats toegewezen, gelieve iedereen zich daaraan te houden
-Toiletgebruik tijdens lesovergangen en pauzes: slechts een leerling tegelijk in het toilet. Handen wassen is verplicht.
-Middagpauze: leerlingen die tijdens de heropstart van thuis uit komen naar de lessen, nemen hun lunchpakket mee en eten op school onder begeleiding Bij goed weer wordt buiten gegeten.
Leerlingen die vanuit de leefgroepen naar de les komen, eten in de leefgroep.Leerlingen die de regels niet kunnen opbrengen, zal de toegang tot het schooldomein ontzegt worden. U vindt de algemene richtlijnen in bijlage.

Zieke leerlingen horen niet op school aanwezig te zijn, en blijven thuis. Bij ziektesymptomen van een leerling, zal deze de school dienen te verlaten.

Wij hopen met deze regeling het behalen van leerdoelen te bevorderen, ter aanvulling van de pre-teaching. Deze blijft ook verder doorlopen.
Ieder behaald leerdoel is belangrijk, en kan een rol spelen op de deliberatie, die zal plaatsvinden op 29 juni.

In naam van het schoolteam,
Jan Van Dessel
ĉ
Jan Van Dessel,
2 jun. 2020 04:08
ĉ
Jan Van Dessel,
2 jun. 2020 04:07
Comments