Nieuwsbrief: Digitale opstart van nieuwe leerstof vanaf 20 april!

Geplaatst 19 apr. 2020 08:40 door Jan Van Dessel   [ 19 apr. 2020 08:46 bijgewerkt ]
Belangrijke update: Nieuwe leerstof tijdens vervolg Lockdown / Coronamaatregelen!

Beste ouder en leerling: zoals u in de media hebt kunnen vernemen, blijft de lockdown ook na de paasvakantie van kracht, voorlopig tot 3 mei!
Wat er daarna gebeurt, weten wij nog niet, dat zal het ministerie beslissen! Volg zeker de media en deze website!

Maar vanaf 20 april gaan wij dus opnieuw over tot permanentie op school, en tot het aanleveren van leerstof. Dat doen we nu op een andere manier dan voor de paasvakantie!
Vanaf nu gaan wij over tot het aanbieden van NIEUWE leerstof. Deze leerstof zal ook meetellen voor de evaluaties!
Wij doen dit in de vorm van het zogenaamde "Pre-teaching". Dat houdt in, dat wij de leerstof een eerste keer voorzien vanop afstand (zie verder hieronder), zodat de leerling deze leerstof al eens zelfstandig kan verwerken. Dit helpt om nadien, wanneer de lessen op school opnieuw kunnen aanvatten, de leerstof vlotter te verwerken. Zo winnen we een beetje van de verloren tijd terug.

Google Classroom om te leren op afstand:
Hoe bieden wij de leerstof aan?
Dit zal op afstand gebeuren, door middel van digitale opdrachten.
Hiervoor maken wij gebruik van Google Classroom. Dit is een webservice waarmee wij in de eerste graad reeds positieve ervaringen hebben.
Google Classroom laat toe om digitaal opdrachten te laten maken in het programma zelf, dus moet er niets afgeprint worden, of opgestuurd!

Een account voor iedere leerling!:
Wat met leerlingen die nog geen account hebben voor Google Classroom?
Wij hebben nu voor iedere leerling een mailadres aangemaakt dat aan de school verbonden is, en een Classroom account.
Dit is volledig kosteloos!
Morgen, 20 april, wordt u als ouder opgebeld met de nodige informatie en instructies.
Wat heeft uw kind nodig om aan de slag te kunnen met Google Classroom?: Een tablet of computer, internetverbinding, en het account.
Wanneer dit in orde is gebracht, kunnen de leerkrachten op afstand in verbinding staan met uw kind, voor nieuwe leerstof en voor oefeningen.

Het aanbieden van nieuwe leerstof en opdrachten:
Deze leerstof zal stapsgewijs worden aangeboden, het zou onoverzichtelijk zijn als alle nieuwe leerstof tegelijk op de leerling zou afkomen. Leerkrachten maken hierover onderling afspraken.
Het is ook niet de bedoeling om leerlingen volledige schooldagen zelfstandig aan het werk te laten zijn! Enkele uren per dag is zeker voldoende. De voormiddag is hiervoor over het algemeen het beste moment.

Welke leerstof?:
Wij bieden als nieuwe leerstof in de eerste plaats algemene vakken aan, en technische vakken  (dat wil zeggen, de theorie die nodig is voor praktijk).
Praktijk zelf is uiteraard niet zomaar iets wat op afstand kan ingeoefend worden. Wij werken nog samen met de onderwijskoepel over hoe we best met dit probleem omgaan, maar alles zal afhangen van hoe en wanneer scholen terug open kunnen voor lessen!

Wat als er vragen of problemen zijn rond het digitaal maken van de opdrachten?:
U kunt tijdens de schooluren hiervoor terecht bij een telefonische permanentie, op nummer 
055/23.53.14

Wat als digitaal werken om praktische redenen toch niet mogelijk zou zijn?:
Neem dan telefonisch contact op met de school, op het algemeen nummer 055/23.53.10, of op nummer 055/23.53.14.
We bespreken dan de mogelijkheden.
Indien echt niet anders kan, zullen we overgaan tot het opsturen van papieren versies van de leerstof/opdrachten. Dit evenwel slechts in uiterste nood, want dit is een dure, en onpraktische werkwijze, aangezien er een groot tijdsverloop is tussen het opsturen én ontvangen van teruggestuurde opdrachten. 

Wat met de reeds gemaakt opdrachten?:
Gooi deze niet weg! We verzoeken uitdrukkelijk dat de leerlingen deze meebrengen bij de heropstart van de lessen. Voor het opzetten van remediëring, zal het schoolteam zich baseren op deze opdrachten. Die zijn nog steeds terug te vinden als bijlagen op de pagina's van de nieuwtjes, op deze site.

Wat met andere informatie?:
Voor de te nemen stappen bij de afbouw van de lockdown, zijn ook wij afhankelijk van de overheid. Wij beschikken momenteel niet over bijkomende informatie, maar vernemen de grote lijnen ook via de media, waarna de besturen deze lijnen uitwerken, en vervolgens moeten deze op de scholen geconcretiseerd worden. Tussen deze niveaus is er voor iedere stap telkens heel wat overleg nodig. 
Informatie over wat met de scholen en de lessen, verandert daarom regelmatig. Dat was zo vóór de paasvakantie, en dat zal nu niet anders zijn. 
Volg dus deze website regelmatig op, hier op de homepagina, en bij de nieuwtjes. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken!
Voor verdere vragen kunt u telefonisch terecht op nummer 055/23.53.10.

Dank voor uw begrip voor deze aparte werkwijze in deze bijzondere tijden, en veel goede moed bij het volhouden van de maatregelen tegen het Coronavirus!

In naam van het schoolteam

Met vriendelijke groeten,
Jan Van Dessel

Comments