MFC Heynsdaele start het schooljaar met een receptie

Geplaatst 12 sep. 2016 22:48 door Daniëlle Holvoet   [ 11 okt. 2016 06:43 bijgewerkt door Makèl De Maesschalck ]
Vorige week vrijdag 9 september had het MFC een feestje op de planning staan: namelijk de officiële opening van het paardenproject. De heer gedeputeerde Peter Hertog kwam speciaal naar Ronse om de paardenweide te openen en de naambordjes van de sponsors te onthullen. Samen met een zestigtal genodigden werd het glas geheven op de start van het nieuwe schooljaar en de start van dit project.
Dat dieren bijzonder waardevol zijn voor de jongeren die hier verblijven is reeds lang geweten. Sinds vele jaren gaat men naar manèges in de buurt, naar het hondenasiel en naar zorgboerderijen. Proefondervindelijk heeft men ervaren dat dieren in het algemeen, en paarden specifiek, een krachtig medium zijn om op een weinig bedreigende manier een vertrouwensband op te bouwen met de jongeren en hen zo verder te helpen ontplooien. Met de oprichting van het luik dagbesteding binnen het MFC deed de kans zich voor om zich ten volle in te zetten op de zorg van dieren. Ondertussen lopen hier kippen en konijnen rond, maar de grootste uitdaging was de opstart met twee paarden (Wiske en Mina).
Het MFC wil deze paarden een plaats geven in drie luiken van de hulpverlening. Enerzijds binnen het vrijetijdsaanbod van de verschillende leefgroepen, daarnaast als volwaardig aanbod binnen de dagbesteding, waarbij de verzorging en het tot rust komen met de dieren centraal staat en tenslotte als therapeutisch zorgdier. Samen met onze psychologe worden er sessies equitherapie aangeboden.


Comments