Goedkeuring schoolreglement 2013-14

Geplaatst 9 sep. 2013 07:17 door Jan Van Dessel   [ 9 sep. 2013 07:17 bijgewerkt door Filip Claeys ]

Geachte ouder,

 

Zoals ieder schooljaar zijn er bepaalde wijzigingen betreffende het schoolreglement.

In bijlage vindt U de volledige versie terug voor schooljaar  2013-’14.


De inschrijving in een school vooronderstelt dat U zich akkoord verklaart met het
schoolreglement, en dus ook met de wijzigingen hiervan.


U wordt dus niet enkel verwacht kennis te nemen van eventuele veranderingen in het
schoolreglement. Wettelijk gezien dient u zich hiermee schriftelijk akkoord te verklaren.
Het ontbreken van een akkoordverklaring kan in principe zelfs leiden tot een uitschrijving
van een leerling/stopzetting van elke vorm van samenwerking.

 

Wij verzoeken U dan ook onderstaande strookje in te vullen, te ondertekenen en
terug te bezorgen aan het leerlingensecretariaat van onze school.

Hopende op een verdere goede samenwerking, danken wij U alvast!

 

Jan Van Dessel
schooldirectie P.I. Heynsdaele

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondertekende,……………………………………………………………………………………,


ouder van ……………………………………………………………………………………………,


bevestigt hierbij kennis te hebben genomen van de wijzigingen in het schoolreglement van

het provinciaal instituut Heynsdaele voor het schooljaar 2013-’14, en verklaart zich akkoord
met de inhoud van het schoolreglement voor 2013-’14.

 

Datum:                                                                                                          HandtekeningComments