Brief ouders: Belangrijke update met betrekking tot de maatregelen tegen het Coronavirus

Geplaatst 27 mrt. 2020 04:22 door Jan Van Dessel   [ 19 apr. 2020 07:30 bijgewerkt ]


Belangrijke update: brief 27 maart!

Beste ouder,

Naarmate de lockdown door coronacrisis onverminderd doorloopt, bemoeilijkt dit het schoolse verloop in toenemende mate! We dienen er nu toch vanuit te gaan, dat de huidige situatie nog een aantal weken zal aanslepen, minstens tot het einde van de paasvakantie. Dit betekent dat we ons op een andere manier moeten gaan organiseren, om het schooljaar tot een goed einde te brengen.
Onze belangrijkste communicatielijn blijft onze publieke website:
https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/
Volg de homepage en de nieuwsberichten daarop best minstens één keer per week op.

Wat betreft de aangeboden leerstof: zoals eerder aangegeven, bieden wij leerstof aan via onze publieke website: https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/
Voor een aantal vakken in de eerste graad wordt er ook gewerkt met het Classroom account waarover die leerlingen beschikken.

Deze vorm van leerstof verwerken op afstand, zal nog belangrijker worden indien de maatregelen zouden verlengd worden tot na de paasvakantie, en wij nieuwe leerstof zouden moeten aanbieden, en leerlingen deze zouden moeten verwerken!

Indien uw kind niet beschikt over een computer of over een internetverbinding om de schooltaken te maken, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de directie of de TAC van de school!: Nummer 055/23.53.10
Dan zoeken wij zo snel mogelijk naar een oplossing hiervoor, in samenwerking met het schoolbestuur en het ministerie!


Het oudercontact: Nog vóór de paasvakantie wordt u gecontacteerd door de Individuele Begeleider van de school, of door iemand van het CLB. Dit vervangt enerzijds zo goed mogelijk het normale oudercontact van de paasvakantie. Anderzijds weet u ook dat onze school fusioneert, en jammer genoeg zullen vanaf september alle lessen enkel nog kunnen doorgaan in Buggenhout.
Dit betekent dat er voor uw kind ook een oplossing moet worden gezocht, om school te volgen in Buggenhout of ergens anders.
Tijdens het telefonisch oudercontact wordt ook daarop ingegaan. De informatie die u ons daarover kunt geven, is zeer belangrijk, en hiermee gaan wij ook weer in overleg met het CLB. Dit wordt zeker nog vervolgd.

 

Het rapport: Voor de evaluaties van het tweede trimester zullen wij ook een rapport voorzien. Dit zal u per post bezorgd worden rond het begin van de paasvakantie.

 

Opvang tijdens de paasvakantie: De lockdown-maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus, blijven zeker aangehouden tot het einde van de paasvakantie. Bedoeling daarvan is en blijft om zoveel mogelijk verplaatsingen te vermijden, dat is ook de reden waarom de lessen werden opgeschort op alle scholen. U houdt zich hier zeer goed aan, waarvoor dank!
De school voorziet opvang voor wie echt niet thuis kan opgevangen worden. Tijdens de paasvakantie schakelen wij daarvoor over op een beperkter systeem. Indien een leerling tijdens de paasvakantie zou dienen opgevangen te worden op school, dan is het noodzakelijk om hiervoor minstens 24 uur van tevoren de school te contacteren. Dit kan op nummer 055/23.53.10.

 

De periode na de paasvakantie: Op maandag 20 april eindigt normaal de paasvakantie. Momenteel weten wij nog niet wat de situatie rond Corona dan zal zijn. Zodra wij nieuws hebben of de lessen mogen hervat worden, dan wel of wij op een andere manier moeten leerstof aanreiken, informeren wij u hierover. Blijf zeker onze publieke website volgen voor de laatste informatie:
https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/

Ons team wenst u sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze toch heel aparte tijden!
Ondanks alles, een vrolijke paasvakantie gewenst!

 





Belangrijke update : 22 maart: nieuw aanbod leerstof!

Beste ouder,

Op 12 maart werd  door nationale veiligheidsraad beslist om de lessen op te schorten, en gingen de scholen over tot opvang, waarbij leerlingen zoveel mogelijk thuis blijven. Wij danken u alvast om hieraan massaal mee te werken, dit is in het belang van ieders gezondheid!
Blijf zeker waakzaam, het zou heel menselijk zijn om gaandeweg de maatregelen wat minder strak op te volgen, maar juist dat moeten we met ons allen vermijden, nu de piek van het aantal besmettingen langzaam bereikt gaat worden!

Voorlopig loopt de opschorting van de lessen, zoals eerder gemeld, tot de paasvakantie, deze start op 4 april. Net als u volgen wij de berichtgeving op de voet, en wachten wij eventuele bijkomende maatregelen (verlenging??) verder af.

Er is, zoals eerder gemeld dus géén oudercontact op 3 april! Wij werken hieraan, en individueel opbellen, lijkt ons momenteel het beste alternatief!

Zonder tegenbericht gaan wij er nog steeds vanuit dat de lessen op maandag 20 april. Wij houden u langs deze weg op de hoogte van de beslissingen.



Update beschikbare leerstof!

Wij voorzien een overzicht met leerstof/opdrachten die uw kind kan maken, per graad. Wij adviseren zeker dit te doen, en indien mogelijk de opdrachten af te drukken en ingevuld terug mee te brengen naar school na de paasvakantie. Deze opdrachten zullen als zodanig NIET gebruikt worden voor de evaluatie van de leerplandoelstellingen, maar zijn toch zinvol! U vindt de leerstof bij de nieuwtjes op de pagina '
Leerstofaanbod tijdens de opschorting van de lessen'.
Daarnaast vindt u er de link naar de aangepaste programma's die VRT voorziet.

Stand van zaken per 22 maart!

1) wij voorzien nog steeds in leerstof via deze site, en voor de eerste graad ook via google classroom.

2) Er is een nieuw aanbod!
Er is een nieuwe pagina aangemaakt in de rubriek 'nieuwtjes' (zie rubriek nieuwtjes bovenaan links hiernaast). 
Daarin staat nieuwe leerstof , nieuwe oefeningen voor leerlingen van de drie graden!
Volg deze zeker op. Hoe langer de opschorting van de lessen duurt, hoe belangrijker het wordt om de voeling met de lessen niet te verliezen! Dagelijks iets voor school doen, doet wonderen!

3) Voor leerlingen die niet zomaar over een internetverbinding beschikken, voorziet telenet in een gratis aanbod!
De link met de informatie hiervoor, vindt u hier: https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang

Indien u hierover vragen hebt, contacteer ons zeker op nummer 055/23.53.10!


Ook voor andere vragen kunt u de school tijdens de schooluren telefonisch bereiken.
In naam van het schoolteam wens ik u en uw gezin moed en sterkte toe in deze bijzondere tijden, ieder op zichzelf komen we hier samen door!

Met vriendelijke groeten
Jan Van Dessel



Comments