Bericht zonder titel

Geplaatst 31 aug. 2018 00:26 door Jan Van Dessel
Beste leerling en ouder,

Ons schoolteam hoopt dat u van een deugddoende vakantie hebt kunnen genieten.
Vanaf maandag 3 september gaat het nieuwe schooljaar van start.

Er zijn enkele wijzigingen in de werking:

De bus die op maan- en vrijdagen rijdt tussen Heynsdaele en Oudenaarde / Gent St-Pieters, is niet meer de oude vertrouwde provinciebus.
Vanaf nu werken wij samen met De Lijn voor het collectieve vervoer. 
Op dezelfde opstapplaatsen zal voortaan een bus staan van de firma Heyerick. De vaste begeleiding zal de eerste maandag extra in de gaten houden dat iedereen zijn weg vindt naar de nieuwe bus.

Onze vaste leerlingenbegeleiders zijn voortaan:
 -Inne Verloo, die zich vooral zal bezighouden met psychosociaal welbevinden (055/23.53.15)
-Emmy Stragier, die leren en studeren onder haar hoede neemt (055/23.53.16)
-Rieke Ruysschaert, die de schoolloopbaan helpt begeleiden (055/23.53.13)
-Niels Derudder blijft uiteraard onze vertrouwde permanentiemedewerker!

Verder is de reglementering rond het rookbeleid verstrengd. Dit betekent dat er op het schooldomein niet meer mag gerookt worden, ook niet na de schooluren.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het ook niet meer is toegelaten bij oudercontacten of dergelijke. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip.


De vernieuwde schooldocumenten, zoal jaarplanning en schoolreglement, vindt u nog steeds in de rubriek Schooldocumenten op onze website.

Wij wensen u een goede start toe!

In naam van het schoolteam,
Jan Van Dessel


Comments