Welkom


Planning heropstart van de lessen in juni

Geplaatst 2 jun. 2020 04:07 door Jan Van Dessel   [ 3 jun. 2020 01:58 bijgewerkt ]

Beste ouders,
we zijn eindelijk zover, er kunnen opnieuw lessen worden opgestart op de school. Dit gebeurt evenwel onder strikte veiligheidsvoorwaarden:
Op 4 en 5 juni, 8 en 9 juni, 15 en 16 juni verwachten wij de leerlingen van het tweede jaar en het vierde jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepen, en zullen een aangepast lesschema volgen (zie bijlage). 
Op 22 juni verwachten wij de eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars. Ook zij volgen een aangepast lesschema. 
Zo krijgen de leerlingen de kans om nog bijkomende leerdoelen te behalen, en ook om afscheid te nemen van het schooljaar en van de school.

Ouders van leerlingen die tot deze klasgroepen behoren, worden indiviueel gecontacteerd voor de concrete afspraken.
Wij willen beklemtonen dat er strikte veiligheidsmaatregelen werden genomen op school, en dat deze dienen gerespecteerd te worden.


Belangrijke veiligheidsregels:

Vervoer:
Openbaar vervoer: hou er rekening mee dat mondmaskers verplicht zijn.
Leerlingen die met het busvervoer komen:
De bus rijdt 's morgens om 8u30 aan Gent St-Pieters en via station Oudenaarde naar de school. 's Avonds verloopt de terugreis via belbus en trein tussen Ronse en Gent. De lesdagen zijn ingekort, om het vervoer mogelijk te maken.
Er is een begeleider aanwezig. Op het openbaar vervoer en op de bus zijn mondmaskers verplicht. Voor het busvervoer heeft de begeleider mondmaskers ter beschikking. Iedereen heeft vaste plaatsen, eneen vaste volgorde van op- en afstappen van de bus.

Op school: 
-Bubbels: iedere leerling behoort tot een vaste klasgroep van maximaal 5 leerlingen. Gelieve deze bubbel te respecteren.
-Social distancing: Gelieve de regel van 1,5 meter afstand te respecteren
-Handhygiëne: het wassen van de handen voor en na iedere les en ieder toiletbezoek dienen opgevolgd te worden. 
-Mondmaskers: het dragen van mondmaskers in de gebouwen en tijdens de lessen is verplicht! De school voorziet mondmaskers, die na iedere dag gewassen worden.
-Fluimen en andere acties die de verspreiding van het coronavirus kunnen bevorderen, zijn verboden.
-Iedere klasgroep heeft een vast lokaal voor de algemene vakken, iedere leerling heeft daar een vaste plaats, en houdt die ook. (De lokalen worden ontsmet voor het begin van de les 's morgens en 's middags).

Pauzes:
-Iedere klasgroep krijgt een plaats toegewezen, gelieve iedereen zich daaraan te houden
-Toiletgebruik tijdens lesovergangen en pauzes: slechts een leerling tegelijk in het toilet. Handen wassen is verplicht.
-Middagpauze: leerlingen die tijdens de heropstart van thuis uit komen naar de lessen, nemen hun lunchpakket mee en eten op school onder begeleiding Bij goed weer wordt buiten gegeten.
Leerlingen die vanuit de leefgroepen naar de les komen, eten in de leefgroep.Leerlingen die de regels niet kunnen opbrengen, zal de toegang tot het schooldomein ontzegt worden. U vindt de algemene richtlijnen in bijlage.

Zieke leerlingen horen niet op school aanwezig te zijn, en blijven thuis. Bij ziektesymptomen van een leerling, zal deze de school dienen te verlaten.

Wij hopen met deze regeling het behalen van leerdoelen te bevorderen, ter aanvulling van de pre-teaching. Deze blijft ook verder doorlopen.
Ieder behaald leerdoel is belangrijk, en kan een rol spelen op de deliberatie, die zal plaatsvinden op 29 juni.

In naam van het schoolteam,
Jan Van Dessel

Nieuwsbrief: Digitale opstart van nieuwe leerstof vanaf 20 april!

Geplaatst 19 apr. 2020 08:40 door Jan Van Dessel   [ 19 apr. 2020 08:46 bijgewerkt ]

Belangrijke update: Nieuwe leerstof tijdens vervolg Lockdown / Coronamaatregelen!

Beste ouder en leerling: zoals u in de media hebt kunnen vernemen, blijft de lockdown ook na de paasvakantie van kracht, voorlopig tot 3 mei!
Wat er daarna gebeurt, weten wij nog niet, dat zal het ministerie beslissen! Volg zeker de media en deze website!

Maar vanaf 20 april gaan wij dus opnieuw over tot permanentie op school, en tot het aanleveren van leerstof. Dat doen we nu op een andere manier dan voor de paasvakantie!
Vanaf nu gaan wij over tot het aanbieden van NIEUWE leerstof. Deze leerstof zal ook meetellen voor de evaluaties!
Wij doen dit in de vorm van het zogenaamde "Pre-teaching". Dat houdt in, dat wij de leerstof een eerste keer voorzien vanop afstand (zie verder hieronder), zodat de leerling deze leerstof al eens zelfstandig kan verwerken. Dit helpt om nadien, wanneer de lessen op school opnieuw kunnen aanvatten, de leerstof vlotter te verwerken. Zo winnen we een beetje van de verloren tijd terug.

Google Classroom om te leren op afstand:
Hoe bieden wij de leerstof aan?
Dit zal op afstand gebeuren, door middel van digitale opdrachten.
Hiervoor maken wij gebruik van Google Classroom. Dit is een webservice waarmee wij in de eerste graad reeds positieve ervaringen hebben.
Google Classroom laat toe om digitaal opdrachten te laten maken in het programma zelf, dus moet er niets afgeprint worden, of opgestuurd!

Een account voor iedere leerling!:
Wat met leerlingen die nog geen account hebben voor Google Classroom?
Wij hebben nu voor iedere leerling een mailadres aangemaakt dat aan de school verbonden is, en een Classroom account.
Dit is volledig kosteloos!
Morgen, 20 april, wordt u als ouder opgebeld met de nodige informatie en instructies.
Wat heeft uw kind nodig om aan de slag te kunnen met Google Classroom?: Een tablet of computer, internetverbinding, en het account.
Wanneer dit in orde is gebracht, kunnen de leerkrachten op afstand in verbinding staan met uw kind, voor nieuwe leerstof en voor oefeningen.

Het aanbieden van nieuwe leerstof en opdrachten:
Deze leerstof zal stapsgewijs worden aangeboden, het zou onoverzichtelijk zijn als alle nieuwe leerstof tegelijk op de leerling zou afkomen. Leerkrachten maken hierover onderling afspraken.
Het is ook niet de bedoeling om leerlingen volledige schooldagen zelfstandig aan het werk te laten zijn! Enkele uren per dag is zeker voldoende. De voormiddag is hiervoor over het algemeen het beste moment.

Welke leerstof?:
Wij bieden als nieuwe leerstof in de eerste plaats algemene vakken aan, en technische vakken  (dat wil zeggen, de theorie die nodig is voor praktijk).
Praktijk zelf is uiteraard niet zomaar iets wat op afstand kan ingeoefend worden. Wij werken nog samen met de onderwijskoepel over hoe we best met dit probleem omgaan, maar alles zal afhangen van hoe en wanneer scholen terug open kunnen voor lessen!

Wat als er vragen of problemen zijn rond het digitaal maken van de opdrachten?:
U kunt tijdens de schooluren hiervoor terecht bij een telefonische permanentie, op nummer 
055/23.53.14

Wat als digitaal werken om praktische redenen toch niet mogelijk zou zijn?:
Neem dan telefonisch contact op met de school, op het algemeen nummer 055/23.53.10, of op nummer 055/23.53.14.
We bespreken dan de mogelijkheden.
Indien echt niet anders kan, zullen we overgaan tot het opsturen van papieren versies van de leerstof/opdrachten. Dit evenwel slechts in uiterste nood, want dit is een dure, en onpraktische werkwijze, aangezien er een groot tijdsverloop is tussen het opsturen én ontvangen van teruggestuurde opdrachten. 

Wat met de reeds gemaakt opdrachten?:
Gooi deze niet weg! We verzoeken uitdrukkelijk dat de leerlingen deze meebrengen bij de heropstart van de lessen. Voor het opzetten van remediëring, zal het schoolteam zich baseren op deze opdrachten. Die zijn nog steeds terug te vinden als bijlagen op de pagina's van de nieuwtjes, op deze site.

Wat met andere informatie?:
Voor de te nemen stappen bij de afbouw van de lockdown, zijn ook wij afhankelijk van de overheid. Wij beschikken momenteel niet over bijkomende informatie, maar vernemen de grote lijnen ook via de media, waarna de besturen deze lijnen uitwerken, en vervolgens moeten deze op de scholen geconcretiseerd worden. Tussen deze niveaus is er voor iedere stap telkens heel wat overleg nodig. 
Informatie over wat met de scholen en de lessen, verandert daarom regelmatig. Dat was zo vóór de paasvakantie, en dat zal nu niet anders zijn. 
Volg dus deze website regelmatig op, hier op de homepagina, en bij de nieuwtjes. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken!
Voor verdere vragen kunt u telefonisch terecht op nummer 055/23.53.10.

Dank voor uw begrip voor deze aparte werkwijze in deze bijzondere tijden, en veel goede moed bij het volhouden van de maatregelen tegen het Coronavirus!

In naam van het schoolteam

Met vriendelijke groeten,
Jan Van Dessel

Brief ouders: Belangrijke update met betrekking tot de maatregelen tegen het Coronavirus

Geplaatst 27 mrt. 2020 04:22 door Jan Van Dessel   [ 19 apr. 2020 07:30 bijgewerkt ]


Belangrijke update: brief 27 maart!

Beste ouder,

Naarmate de lockdown door coronacrisis onverminderd doorloopt, bemoeilijkt dit het schoolse verloop in toenemende mate! We dienen er nu toch vanuit te gaan, dat de huidige situatie nog een aantal weken zal aanslepen, minstens tot het einde van de paasvakantie. Dit betekent dat we ons op een andere manier moeten gaan organiseren, om het schooljaar tot een goed einde te brengen.
Onze belangrijkste communicatielijn blijft onze publieke website:
https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/
Volg de homepage en de nieuwsberichten daarop best minstens één keer per week op.

Wat betreft de aangeboden leerstof: zoals eerder aangegeven, bieden wij leerstof aan via onze publieke website: https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/
Voor een aantal vakken in de eerste graad wordt er ook gewerkt met het Classroom account waarover die leerlingen beschikken.

Deze vorm van leerstof verwerken op afstand, zal nog belangrijker worden indien de maatregelen zouden verlengd worden tot na de paasvakantie, en wij nieuwe leerstof zouden moeten aanbieden, en leerlingen deze zouden moeten verwerken!

Indien uw kind niet beschikt over een computer of over een internetverbinding om de schooltaken te maken, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de directie of de TAC van de school!: Nummer 055/23.53.10
Dan zoeken wij zo snel mogelijk naar een oplossing hiervoor, in samenwerking met het schoolbestuur en het ministerie!


Het oudercontact: Nog vóór de paasvakantie wordt u gecontacteerd door de Individuele Begeleider van de school, of door iemand van het CLB. Dit vervangt enerzijds zo goed mogelijk het normale oudercontact van de paasvakantie. Anderzijds weet u ook dat onze school fusioneert, en jammer genoeg zullen vanaf september alle lessen enkel nog kunnen doorgaan in Buggenhout.
Dit betekent dat er voor uw kind ook een oplossing moet worden gezocht, om school te volgen in Buggenhout of ergens anders.
Tijdens het telefonisch oudercontact wordt ook daarop ingegaan. De informatie die u ons daarover kunt geven, is zeer belangrijk, en hiermee gaan wij ook weer in overleg met het CLB. Dit wordt zeker nog vervolgd.

 

Het rapport: Voor de evaluaties van het tweede trimester zullen wij ook een rapport voorzien. Dit zal u per post bezorgd worden rond het begin van de paasvakantie.

 

Opvang tijdens de paasvakantie: De lockdown-maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus, blijven zeker aangehouden tot het einde van de paasvakantie. Bedoeling daarvan is en blijft om zoveel mogelijk verplaatsingen te vermijden, dat is ook de reden waarom de lessen werden opgeschort op alle scholen. U houdt zich hier zeer goed aan, waarvoor dank!
De school voorziet opvang voor wie echt niet thuis kan opgevangen worden. Tijdens de paasvakantie schakelen wij daarvoor over op een beperkter systeem. Indien een leerling tijdens de paasvakantie zou dienen opgevangen te worden op school, dan is het noodzakelijk om hiervoor minstens 24 uur van tevoren de school te contacteren. Dit kan op nummer 055/23.53.10.

 

De periode na de paasvakantie: Op maandag 20 april eindigt normaal de paasvakantie. Momenteel weten wij nog niet wat de situatie rond Corona dan zal zijn. Zodra wij nieuws hebben of de lessen mogen hervat worden, dan wel of wij op een andere manier moeten leerstof aanreiken, informeren wij u hierover. Blijf zeker onze publieke website volgen voor de laatste informatie:
https://sites.google.com/a/heynsdaele.be/public/

Ons team wenst u sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze toch heel aparte tijden!
Ondanks alles, een vrolijke paasvakantie gewenst!

 

Belangrijke update : 22 maart: nieuw aanbod leerstof!

Beste ouder,

Op 12 maart werd  door nationale veiligheidsraad beslist om de lessen op te schorten, en gingen de scholen over tot opvang, waarbij leerlingen zoveel mogelijk thuis blijven. Wij danken u alvast om hieraan massaal mee te werken, dit is in het belang van ieders gezondheid!
Blijf zeker waakzaam, het zou heel menselijk zijn om gaandeweg de maatregelen wat minder strak op te volgen, maar juist dat moeten we met ons allen vermijden, nu de piek van het aantal besmettingen langzaam bereikt gaat worden!

Voorlopig loopt de opschorting van de lessen, zoals eerder gemeld, tot de paasvakantie, deze start op 4 april. Net als u volgen wij de berichtgeving op de voet, en wachten wij eventuele bijkomende maatregelen (verlenging??) verder af.

Er is, zoals eerder gemeld dus géén oudercontact op 3 april! Wij werken hieraan, en individueel opbellen, lijkt ons momenteel het beste alternatief!

Zonder tegenbericht gaan wij er nog steeds vanuit dat de lessen op maandag 20 april. Wij houden u langs deze weg op de hoogte van de beslissingen.Update beschikbare leerstof!

Wij voorzien een overzicht met leerstof/opdrachten die uw kind kan maken, per graad. Wij adviseren zeker dit te doen, en indien mogelijk de opdrachten af te drukken en ingevuld terug mee te brengen naar school na de paasvakantie. Deze opdrachten zullen als zodanig NIET gebruikt worden voor de evaluatie van de leerplandoelstellingen, maar zijn toch zinvol! U vindt de leerstof bij de nieuwtjes op de pagina '
Leerstofaanbod tijdens de opschorting van de lessen'.
Daarnaast vindt u er de link naar de aangepaste programma's die VRT voorziet.

Stand van zaken per 22 maart!

1) wij voorzien nog steeds in leerstof via deze site, en voor de eerste graad ook via google classroom.

2) Er is een nieuw aanbod!
Er is een nieuwe pagina aangemaakt in de rubriek 'nieuwtjes' (zie rubriek nieuwtjes bovenaan links hiernaast). 
Daarin staat nieuwe leerstof , nieuwe oefeningen voor leerlingen van de drie graden!
Volg deze zeker op. Hoe langer de opschorting van de lessen duurt, hoe belangrijker het wordt om de voeling met de lessen niet te verliezen! Dagelijks iets voor school doen, doet wonderen!

3) Voor leerlingen die niet zomaar over een internetverbinding beschikken, voorziet telenet in een gratis aanbod!
De link met de informatie hiervoor, vindt u hier: https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang

Indien u hierover vragen hebt, contacteer ons zeker op nummer 055/23.53.10!


Ook voor andere vragen kunt u de school tijdens de schooluren telefonisch bereiken.
In naam van het schoolteam wens ik u en uw gezin moed en sterkte toe in deze bijzondere tijden, ieder op zichzelf komen we hier samen door!

Met vriendelijke groeten
Jan Van DesselLeerstofaanbod tijdens de opschorting van de lessen deel 2 met aanvulling taken per 30 maart

Geplaatst 22 mrt. 2020 07:18 door Jan Van Dessel   [ 2 apr. 2020 05:47 bijgewerkt ]

Beste,

Op deze pagina staat een nieuw aanbod van leerstof voor tijdens de opschorting van de lessen, tijdens de Coronacrisis.

Indien je het eerste aanbod van leerstof nog niet had bekeken of gemaakt, vergeet dan zeker niet om eerst bij de nieuwtjes daar eerst alles eens goed te lezen!
Daar staat ook de nodige uitleg.
Zie: Leerstofaanbod tijdens de opschorting van de lessen deel 1

Hieronder vind je aanbod deel 2  Aanvulling: er zijn nieuwe taken bijgeplaatst per 2 april!

Voor de eerste graad:
Wie een account heeft op google.classroom, bekijk die zeker en vast, daar staan belangrijke oefeningen op (techniek en natuurwetenschappen)!
Voor Nederlands staan er opdrachten op Diddit! Hieronder in bijlage vind je je inlog gegevens terug!

Daarnaast vind je hieronder in bijlage nog een aanbod van extra oefeningen.
Voor wie uitbreiding Frans maakt : eerst de theorie bekijken, dan de oefeningen.
In het eerste deel van het leerstofaanbod zaten ook oefeningen voor de eerste graad, vergeet deze zeker ook niet.
We hopen dat elk van jullie bereid is om zelfstandig de nodige opdrachten te maken. Bedankt alvast!

Voor de tweede graad:

je vindt hieronder in bijlage leerstof voor algemene vakken, en voor de verschillende afdelingen. Overloop de bundels, bekijk de theorie goed,en maak de oefeningen in de bundel. 
Als je deze digitaal invult, of afdrukt, kun je ze zeker nadien aan je leerkracht bezorgen. Ze staan niet op punten, maar zullen toch helpen om de leerstof goed te verwerken! We verwachten dan ook een inspanning van iedereen! Succes!

Voor de derde graad:
zeker nu de stages zijn opgeschort, verwachten we ook van jullie de nodig inzet voor school. Hieronder in bijlage vind je opdrachten, daarnaast is het aanbod van de tweede graad ook nuttige herhaling voor jou! We wensen je succes!


Belangrijke info voor ouders: Hier vind je info voor een gratis internetverbinding voor je kind, indien die nodig is om de opdrachten te kunnen maken! https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang
Neem indien nodig contact op voor aanvraag code met ons, op nummer 055/23.53.10

Leerstofaanbod tijdens de opschorting van de lessen deel 1

Geplaatst 16 mrt. 2020 01:04 door Jan Van Dessel   [ 22 mrt. 2020 07:18 bijgewerkt ]Beste,
Nu de lessen opgeschort zijn wegens het Coronavirus, bieden wij op deze bladzijde leerstof aan voor de leerlingen. Het aanbod wordt gaandeweg nog aangevuld.
Bekijk best regelmatig deze pagina voor leerstof!
Bedoeling is niet om totaal nieuwe leerstof te geven, of om evaluaties te doen van wat we aanbieden. Het gaat erom dat leerlingen voeling houden met schoolwerk en met leren. Dan is leerstof herhalen, en het maken van uitbreidingsoefeningen ideaal.

De beste manier om dit te doen is via enige regelmaat. Bijvoorbeeld iedere voormiddag een uurtje investeren in een bundel, of enkele oefeningen maken, is al heel zinvol!

Eerste graad: Onderaan deze pagina in bijlage vind je algemene leerstof voor 1B en voor het 2de jaar, Wiskunde, Nederlands en Frans (uitbreiding).
                        Voor de eerstejaars wordt er ook leerstof STEM aangeboden via Google Classroom. Vergeet zeker niet daarop in te loggen! Daar komt bijna dagelijks een heel                                     interessant en afwisselend aanbod op om op een speelse manier veel te leren! 
                        
                        2de jaar Nijverheid: bundels voor Bouw en Hout vind je hieronder in bijlage. 

Tweede graad: De huidige projecten voor PAV staan hieronder in de bijlagen.
                           Aanvullingen (17/03): Oefening 3de jaar PAV Corona is hieronder in bijlage toegevoegd
                           Basismechanica: twee bundels zijn in bijlage hieronder toegevoegd.
Televisie-aanbod: Daarnaast voorziet ook de openbare omroep VRT een interessant aangepast programma tijdens de voormiddagen:

"Op Eén komt er in de weekdagen tussen 8u30 en 12u een programmatie met extra educatieve waarde voor schoolgaande kinderen en jongeren, of ze nu thuis zitten of op school.

Van 8.30 uur tot 10.00 uur komen er op Eén educatieve programma’s van Ketnet voor kinderen in de lagere school. Van 10.00 uur tot 12 uur zijn er programma’s voor jongeren: het gaat bijvoorbeeld om herhalingen van De klas (met Danira Boukhriss over liefde, met Tom Waes over geld, met Lieven Scheire over genetica,…), gevolgd door een aflevering van KLAAROok een selectie van de colleges van de Universiteit van Vlaanderen zullen uitgezonden worden op Eén.
Details over de uitzendingen zijn te vinden in de programmagids van Eén "

Maatregelen ten gevolge van Corona per 12 maart: achterhaald bericht, zie hoofdpagina Welkom !

Geplaatst 12 mrt. 2020 01:53 door Jan Van Dessel   [ 16 mrt. 2020 01:16 bijgewerkt ]

Beste ouders,
Zoals u in de media ondertussen ook kunt volgen, leidt het Coronavirus tot verstrenging van een aantal maatregelen op school.
Tot nu toe volstond handhygiëne en het vermijden van fysiek contact, samen met het intensief ontsmetten van bijvoorbeeld deurkrukken en het verluchten van klaslokalen.
Zieke leerlingen dienen de school te verlaten en medisch onderzocht te worden.

De richtlijnen zijn inmiddels verscherpt!
De lessen gaan nog steeds gewoon door, de bovenstaande maatregelen blijven gelden, maar alle buitenschoolse activiteiten en uitstappen zijn opgeschort tot de paasvakantie.
Enige uitzondering hierop is de stage van de leerlingen uit de derde graad.

De geplande oudercontacten van 3 april kunnen NIET doorgaan!
Dit is jammer, zeker gezien de huidige onduidelijkheid naar volgend schooljaar toe, maar het is een maatregel in het belang van ieders gezondheid.
Wij kijken nog naar een alternatief, zijnde een latere datum, of een telefonisch gesprek ter vervanging.

Wij houden u hiervan verder op de hoogte, en u doet er best aan om regelmatig eens te kijken op deze pagina of er nieuwe maatregelen worden genomen om de verspreiding van Corona in te dijken.
Een heel belangrijke maatregel is in ieder geval om een ziek kind thuis te houden en telefonisch de huisarts te contacteren!
Voor verdere informatie of vragen kunt u de school contacteren op het algemeen nummen: 055/23.53.10

Met vriendelijke groeten
Jan Van Dessel

Op dinsdag 11/02/2020 vertrekt de bus aan Gent St-Pieters om 8u30

Geplaatst 10 feb. 2020 00:19 door Jan Van Dessel

De busdienst zal morgen, dinsdag 11 februari, doorgaan op het gebruikelijke uur.

9 februari 2020: Dringend bericht aangaande onveiligheid door storm CIARA

Geplaatst 9 feb. 2020 10:34 door Jan Van Dessel   [ 9 feb. 2020 10:45 bijgewerkt ]

Beste ouder/leerling,
de storm Ciara zorgt momenteel voor stormschade, en voor gevaarlijke situaties.
Ook op ons bosrijk domein is dit het geval. Er is reeds een boom omgewaaid, en takken dreigen af te breken.
Ook morgen zal de situatie nog risicovol zijn.

Wij raden dan ook DRINGEND alle leerlingen die morgen van thuis uit willen vertrekken, OM MORGEN THUIS TE BLIJVEN! Dit om redenen van veiligheid.

Voor leerlingen die reeds aanwezig zijn in Heynsdaele, of die toch zouden doorkomen, zullen wij zo goed en veilig mogelijk opvang organiseren.

Momenteel gaan wij ervan uit dat de lessen dinsdag wel op een veilige manier kunnen doorgaan, en dat we dan om 9:40u  zullen kunnen starten.
Over vervoermogelijkheden op dinsdag kunnen wij op dit moment nog niets meedelen. Wij houden u via dit kanaal verder op de hoogte, kijk morgen dus in ieder geval naar deze rubriek voor nieuwe berichten
.
U kunt met uw vragen morgen ook terecht op nummer 055/23.53.10.

Hopende op uw begrip
Jan Van DesselOudercontact van 25 oktober

Geplaatst 22 okt. 2019 02:38 door Jan Van Dessel

Geachte ouder,

Na de eerste twee schoolmaanden, sluiten wij de eerste rapportperiode af, en komt er dus een eerste rapport aan. Wij vinden het nog steeds zeer zinvol om naar aanleiding hiervan met u in dialoog te gaan over de schoolse vorderingen, en het schools functioneren van uw kind. Dat doen wij graag op het komende oudercontact.

Dit eerste oudercontact zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober, van 13u tot 16u, in het atelier van schilderen-decoratie. Daar hebt u de mogelijkheid om met de leerkrachten en begeleiders van de school te overleggen, en met hen het eerste rapport te bespreken. Voor nieuwe leerlingen: het is goed om weten dat wij geen traditioneel puntenrapport uitreiken. Een extra woordje uitleg op het oudercontact kan dus zeker van pas komen om het rapport correct te kunnen lezen.
Wij hopen van harte u daar te mogen verwelkomen!

 

De bus voor de interne leerlingen naar Oudenaarde en Gent St-Pieters, zal uitzonderlijk vertrekken om 13u.
Gelieve aan de leefgroep te melden of uw kind hiervan gebruik zal maken.

Gedeputeerden openen bijenpark te Richtpunt campus Ronse!

Geplaatst 14 okt. 2019 01:37 door Jan Van Dessel

 


Onze school,Richtpunt campus Ronse, ook nog steeds bekend als provinciaal instituut Heynsdaele, is trots op onze nieuwste aanwinst: wij hebben een Bijenpark aangelegd.
Om bijen en hommels te helpen overleven gedurende het voorjaar, hebben wij de voorbije maanden bloembollenpakketjes verkocht, per 70 bollen. In totaal ging het om meer dan 20.000 bloembollen. Wij, en de bijen en hommels, danken dan ook iedereen die zo'n pakket gekocht heeft, want zo hebben we heel wat voedselrantsoentjes verspreid over een ruime regio.

 Met de opbrengst hebben we ondertussen niet stilgezeten,  die ging naar de aanleg van ons eigen bijenvriendelijk bloemenpark op het schooldomein, een oase voor hommels en bijen in het voorjaar. Leerlingen en leerkrachten deden dit samen. Zo we wilden onze leerlingen nauwer betrekken bij milieuzorg op school. Op 7 tijdstippen zullen er -als alles goed gaat- bloemen uitkomen in het voorjaar, om de bijen van voedsel te voorzien.

 Afgelopen vrijdag, 11 oktober, openden Gedeputeerden Kurt Moens en Riet Gillis het park officieel, door samen met enkele leerlingen de laatste bloembollen in de grond te steken. De school heeft ondertussen ook plannen om dit MOS-project nog uit te bouwen met onder andere een insectenhotel en biodiversiteitsweide.


Op onze Facebookpagina kun je de evolutie van ons Bijenpark volgen...

 

1-10 of 120