13 maart: Belangrijke update over maatregelen voor Coronavirus !

Beste ouder,

Gisteravond, 12 maart, werd er door nationale veiligheidsraad een aantal bijkomende verregaande maatregelen genomen. Deze zijn opgelegd door de federale regering.
Voor de school betekent dit dat vanaf komende maandag, 16 maart alle lessen zullen opgeschort worden! Er zijn dus geen lessen meer tot de paasvakantie, die start op 4 april.
Er is, zoals eerder gemeld ook geen oudercontact op 3 april!
Zonder tegenbericht hervatten we de lessen op maandag 20 april.

Wat met uw kind ondertussen?
Er wordt ten stelligste geadviseerd om kinderen thuis te laten! Ook andere maatregelen, zoals het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, bioscopen en sportmanifestaties hebben tot doel om menselijke contacten zo veel mogelijk te vermijden. Enkel zo kan de verspreiding van het virus ingeperkt worden!
Dus in principe blijft uw kind thuis. 
Voor interne leerlingen: indien u geen andere mogelijkheid hebt dan uw kind naar het internaat te laten gaan, dan is op de gebruikelijke tijdstippen het busvervoer gegarandeerd.
Let wel: indien u deze verplaatsing kunt vermijden, is dat zeker aan te bevelen, want openbaar vervoer en busvervoer zijn in de huidige omstandigheden niet ideaal.

Voor externe leerlingen: indien er toezicht dient georganiseerd te worden voor uw kind, en u bent zelf niet in staat om dit op u te nemen, bvb. omdat u zelf een zorgend beroep uitoefent en daar onmisbaar bent, dan kan uw kind opgevangen worden op school. Gelieve dit telefonsch te communiceren aan de school (055-23.53.10).
Het laten opvangen van uw kind door grootouders of andere oudere/verzwakte personen, is absoluut af te raden!
Een ziek kind houd u in ieder geval thuis, en dan telefoneert u best de huisarts.

Wat met schoolwerk?
Wij voorzien begin volgende week op onze nieuwtjespagina op de publieke website, een overzicht met leerstof/opdrachten die uw kind kan maken, per graad. Wij adviseren zeker dit te doen, en indien mogelijk de opdrachten af te drukken en ingevuld terug mee te brengen naar school na de paasvakantie. Deze opdrachten kunnen mee gebruikt worden voor de evaluatie van de leerplandoelstellingen.

Indien u verdere vragen hebt, kunt u telefonisch terecht tijdens de schooluren op nummer 055-23.53.10.
Wij blijven u langs onze website (https://sites.google.com/a/heynsdaele.be) op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de richtlijnen.

Onze excuses voor de mogelijke overlast die deze maatregelen kunnen veroorzaken, door de opgedragen maatregelen uit te voeren draagt eenieder van ons een steentje bij tot de bestrijding van dit virus.

Met vriendelijke groeten
Jan Van Dessel
Subpagina''s (1): Welkom
Comments