Studierichtingen‎ > ‎

2BVL Nijverheid

 2de Beroeps voorbereidend leerjaar: nijverheid

Lessenrooster
Basisvorming
Godsdienst/ Zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
3
Plastische Opvoeding
1
Wiskunde
2
Lichamelijke Opvoeding
3
Frans
2
Fundamenteel gedeelte

Technisch vak: Nijverheidstechnieken

3
Technisch vak: Hout 2
Technisch vak: Bouw 1
Praktijk: Nijverheidstechnieken 6
Praktijk Hout 3
Praktijk Bouw 3
Lestijden per week 34
 
Comments