Project IsoLeren

IsoLeren

Onze school is geselecteerd voor het project IsoLeren van de Vlaamse Gemeenschap. De projectleiding is in handen van GREEN vzw. Projectverantwoordelijke is Bram Soenens.
De leerlingen van de 3de graad nemen deel aan 3 praktische workshops rond duurzaam isoleren en 2 ervaringsgerichte communicatietrainingen. Daarbij aansluitend moeten de leerlingen zelf een werf
opstarten en onder begeleiding isolatiewerkzaamheden verrichten.

Praktisch

De vorming gaat door in lokaal 010 van het hoofdgebouw op 23/02, 25/02, 2/03, 4/03 en 9/03 telkens van 8u30 tot 12u. De leerlingen worden begeleid door de leraars met opdracht tijdens de respectievelijke lestijden.

De studieuitstap voorzien in de 4de vorming omvat een geleid bezoek aan Eurabo / De Noordboom in Ronse. We vertrekken om 9u 45 en we komen terug in Heynsdaele om 12u.

Omdat de daken in Heynsdaele niet gebouwd zijn met een onderdak is het paradoxaal genoeg zoeken naar een geschikt isolatieproject. Het isoleren van een zoldervloer leek het enig haalbare alternatief.
Daarbij viel ons oog op twee koude vleugels van het hoofdgebouw namelijk de vleugel van het schoolsecretariaat en van de medische dienst. De leerlingen zullen samen met de projectbegeleider zoeken 
naar een geschikt isolatiemateriaal, de plaatsingswijze bespreken en de subsidieaanvraag indienen. De werf zal vermoedelijk starten na de Paasvakantie.

Scenario van het traject

Het traject bestaat uit 5 fasen. Hieronder staat een korte omschrijving van elke fase. Elk atelier duurt een halve dag.
Eerste vorming: communicatie

Dit atelier is een eerste contact tussen de organisatie GREEN vzw, de deelnemende groep en het leertraject IsoLeren. Om die reden zijn heel wat ijsbrekers opgenomen in deze eerste halve dag.

Naast kennismaking ontdekken de deelnemers het antwoord op de vraag: wat is verbale en non-verbale communicatie? In de oefeningen die de leerlingen krijgen voorgeschoteld leren ze “de zender” en “de ontvanger” kennen en ervaren ze wat er allemaal tussen deze twee personages kan mislopen in hun communicatie. Plots blijkt dat communiceren niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. 

Afsluitend zoeken leerlingen naar hun eigen sterktes en zwaktes. Dit doen ze door te observeren en te ervaren hoe verschillende communicatiestijlen soms vreemde wendingen kunnen teweegbrengen in een gesprek.

Tweede vorming: start van het drieluik isolatietechnieken

In dit eerste luik isolatietechnieken brengen we het concept duurzame ontwikkeling in verband met isoleren, energieconsumptie en dus de werkcontext en leefwereld van de deelnemers. De leerlingen 
ontdekken welke actualiteit zich aandient en hoe dit in verband staat met het zoeken naar een volhoudbare ontwikkeling op sociaal, economisch en ecologisch vlak. 
Aan de hand van thermografische foto’s en ander materiaal wordt de voorkennis van de deelnemers getoetst. 
Kort ontdekken de deelnemers de problematische context (klimaatverandering) waarop isoleren een antwoord moet bieden.

Derde vorming: tweede luik isolatietechnieken.

In dit tweede luik van de technische vorming ontdekken de deelnemers de verschillende elementen om het probleem (klimaatverandering en energieverspilling) waarrond het eerste luik is opgebouwd op te 
lossen. 
De leerlingen werken rond de verschillende materialen waarmee geïsoleerd kan worden.
Vervolgens behandelen we a) duurzaam bouwen, b) gevalstudies rond koudebruggen, c) de rol van ventilatie en vocht in een geïsoleerde woning. 
De kennis van de leerlingen en hoe deze evolueert doorheen de vorming wordt visueel bijgehouden aan de hand van beeldmateriaal. 
Aan de hand van heel wat gevalstudies ontdekken de deelnemers moeilijkheden en oplossingen betreffende een ononderbroken isolatieschil, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.
Verder houden we deze ontwikkelingen tegen het licht van duurzaam bouwen en volhoudbare woonvormen en leefstijlen.

Vierde vorming: Communicatie 

In dit vierde luik frissen we aan de hand van enkele oefeningen de eerste vorming communicatie weer op en brengen we die samen met wat de deelnemers hebben geleerd tijdens de vormingen 
isolatietechnieken. 
Daarna bekijken we isolatietechnieken en de communicatie erover in de praktijk, door het bezoek aan Eurabo / de noordboom.

Vijfde vorming: derde luik isolatietechnieken

In deze afsluitende vorming stellen de deelnemers de producten van hun groepswerkjes voor. Per groepje werken ze rond een specifieke plaats (hellend dak, zoldervloer, …) en rond bepaalde materialen (nagroeibare materialen, organische materialen, …). De opdracht voor het groepswerk kan je vinden in bijlage.

Samen met de deelnemers en de school wordt overlegd welke materialen de beste keuze zouden zijn voor de isolatie die de leerlingen daarna gaan uitvoeren. De leerlingen leren dan ook hoe ze hiervoor 

premies kunnen aanvragen. Afspraken voor de uitvoering en de opvolging van de werken worden dan ook gemaakt.  

Tot slot evalueren we het traject en ronden we af. Door het samenbrengen van de verschillende elementen in diverse werkvormen willen we in deze laatste fase van het traject de deelnemers de kans geven 

om echte ambassadeurs te worden van duurzame ontwikkeling en meer specifiek duurzaam bouwen.

Aan de slag

Na de vijfde vorming gaan de leerlingen aan de slag. Eenmaal alles klaarligt kunnen de werken starten. Onder begeleiding wordt de zoldervloer vakkundig geïsoleerd en laten de leerlingen na de werken een 

meer energie-efficiënt gebouw achter voor wie er gebruik van maakt.

Vragen & bedenkingen

Wanneer er vragen zijn over het traject, aarzel dan niet om Bram Soenens te contacteren.  

Bram Soenens 
Projectverantwoordelijke 
GREEN vzw | Leren duurzaam leven 
T: 0473 56 02 89

Verloop van het project

Studiebezoek Eurabo - De Noordboom
4 maart 2010 van 10 u tot 12 u.
Bij het binnentreden van de ontvangstruimte van Eurabo waren de deugdzame gevolgen van goed isoleren voelbaar. Jassen en truien uit want deze nieuwgebouwde kantoren kan men verwarmen met een minimum aan energie dankzij een uitstekende isolatie. Sooi Valcke was onze gastheer. De Noordboom is de schrijnwerkerij en het bedrijf dat houtskeletbouw uitvoert. Eurabo verkoopt duurzame bouwmaterialen. Sooi slaagde erin de theoretische beschouwingen rond isoleren aantrekkelijk te illustreren met behulp van verschillende didactische modellen. De isolatiematerialen deden de ronde zodat vlasdekens, vlasplaten, houtwolplaten in hard en zacht board en papiervlokken betast en gekeurd werden. In de uiteenzetting was er ook aandacht voor de verschillende draagconstructies en afwerkingsmogelijkheden.
Na de uiteenzetting van een uur waren we blij de benen even te kunnen strekken. Sooi leidde ons rond in de verschillende werkplaatsen van de Noordboom en in de opslagplaats van Eurabo. Daar zagen we het tot duurzaamheidsklasse 1 opgetrokken naaldhout.
Terug binnen werden de akoestische eigenschappen van de besproken isolatiematerialen vergeleken met traditionele materialen door de proef met de luidspreker. In een andere proef werden de beter resultaten op vlak van brandweerstand aangetoond. Ilias assisteerde om met de ballonproef het belang van winddichtheid van een bouwwerk aan te tonen. Bij het buitengaan kregen we nog een tas met staaltjes en documentatie mee, zodat we later de massa informatie kunnen opfrissen.
Deze uitstap was niet alleen een zeer goede aanvulling op de vormingssessies, maar er kwamen ook heel wat vakoverschrijdende eindtermen aan bod.

Praktisch gedeelte: isoleren van een zoldervloer.


 
In overleg met de dienst Patrimonium van de Provincie werd gekozen voor een zwevende vloer op de bestaande plankenvloer van de zolder. De opbouw van de isolerende laag bestaat uit een 
dampdoorlatende folie op de planken vloer. Daarboven 2 lagen rotswolplaten Rockwool 504 dikte 4cm, geschrankt geplaatst zodat de voegen niet overlappen, daarboven een gesloten kunststoffolie. 
De randen zijn geïsoleerd met een randisolatie.
Al deze materialen werden besteld voor het Paasverlof en werden geleverd op 1/06/2010.Het was niet haalbaar om de werf in juni nog op te starten, maar uitstel is geen afstel. Op 9 september ging de 1ste ploeg van start op de zolder boven de medische dienst. Deze ploeg bestaat uit alle 
leerlingen van de 3de graad schilderen en bouw.
De leerlingen van sanitair en hout vormen de 2de ploeg. Zij zullen de zolder boven het schoolsecretariaat voor hun rekening nemen.
Voor we aan het praktisch gedeelte begint herhalen we de basisprincipes van isoleren en overlopen we de werforganisatie. Geen overbodige luxe want de nieuwe leerlingen van het 5de jaar hebben de 
theoretische sessies over isoleren niet meegemaakt. Met de hulp van de begeleidende leraars en de huidige 6de jaars raakten we het eens over een werkschema en kwamen we tot een taakverdeling. 
Witold neemt de taak van woordvoerder-verslaggever op van ploeg 1 en zal de projectverantwoordelijke op de hoogte houden van het werfgebeuren.
 
 Zolder voor de start van de werken.
 Uitsnijden van de uitsparingen in het dampscherm.
 Plaatsing van het dampscherm.
 Eerste plaatlegging.

 Plaatsing van de "zwevende vloer" op de isolatieplaten.

Persconferentie woensdag 6 oktober 2010.

De persconferentie werd georganiseerd door de VZW Green en onze school. Om 11 u mochten we Freya Van den Bossche, Vlaams Minister van energie, wonen, steden en sociale economie verwelkomen.
De Minister nam ruimschoots de tijd om het project niet alleen theoretisch maar ook op de werf mee te maken. Het klikte met onze jongeren en de ministriële aandacht zal zeker nog lang nazinderen.
Comments