Intake

Voor Ouders:


Wil je als ouder beroep doen op onze hulpverlening, dan heb je toegang nodig van de Intersectorale Toegangspoort. 

Je kan als ouder niet zelf aankloppen.


Wat is deze toegangspoort?


De toegangspoort is een overheidsdienst. De medewerkers van deze dienst maken samen met jou als ouder uit welke 

hulpverlening het meest geschikt is voor je kind. Ze zeggen je ook waar je die kan krijgen.


Hoe kom je als ouder terecht bij de toegangspoort?


Als ouder wend je je tot een jeugdhulpverlener (Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Jongeren Adviescentrum (JAC), 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Onthaal- en Observatiecentra, Kinderpsychiatrie …). 

Deze kan een aanvraag indienen bij de toegangspoort. Dat gebeurt in overleg met jou als ouder en ook  met je kind. 

Deze verwijzer zal je verder op weg helpen om via de toegangspoort bij ons terecht te komen.


Voor meer informatie kan je steeds terecht op volgende internetsite: www.oostvlaanderen.jeugdhulp.be.

Ook wij beantwoorden graag uw vragen. Je kan contact opnemen met iemand van ons opnameteam: Mieke Crombez /Xander Hamelton/ Ellen Soetemans (zie contact)Voor Verwijzers:


Als verwijzer ben je op de hoogte van de werking van de Integrale Toegangspoort.

Heb je toch nog vragen, dan geven we je graag volgende contactgegevens mee:


Intersectorale toegangspoort:


- Tel: 09 235 32 60 of fax: 09 235 32 55

- Algemeen: itp.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

- Team Indicatiestelling: itp.is.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

- Team Jeugdhulpregie: itp.jhr.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be