Natuurbeheer‎ > ‎

Boswerken 2011

Bosbouwwerken in 2011

In 2011 werd vooral aandacht besteed aan het opruimen van (zwerf)afval in het bos. Daarnaast werd de heraanplant voorzien van een natte vlakte waar in 2009 een bestand van 0,73 ha met 108 populieren werd gekapt. Hiervoor werd oorspronkelijk gekozen voor de aanplant van gemengde struiken aan de buitenrand met een essenbos daar middenin. Gezien de opportuniteit van de ligging van dit bosbestand evenwel, namelijk pal zuid en dus zonbeschenen tot diep in het bosgebied, werd beslist om hiervan af te zien en er een 'solariumbosje' van te maken.

Dit betekent dat de aanplantingen van bomen zeer ijl gebeuren en over minder dan de helft van de oppervlakte. Rondom komt een mantelzoom, met een brede, jaarlijks te maaien kruidenrand aan de buitenzijde, gevolgd door een grillig gevormde aanplant van besdragende struiken met een aantal grote, diepe inhammen daarin. Deze inhammen worden meegemaaid met de kruidenlaag en zorgen voor al voor afwisseling in temperatuur, lichtinval en windsnelheid in het bestand. Middenin wordt van de moerassige situatie gebruik gemaakt om een natte ruigte met bloemenrijke kruiden te laten opgroeien, welke driejaarlijks zal worden gemaaid. Pas in de overgang naar het 'oudere' bosgedeelte worden weer wat hoogopgaande bomen aangeplant.

Door de intense lichtinval en de vele grillige randen en overgangen van lage kruiden over natte ruigte naar struiken en bosbomen, wordt gehoopt dat dit solariumbosje een aantrekkingspool zal zijn voor een aantal zeldzame vlindersoorten uit de bosrandenzone. De afgemaaide vegetatie zal ook niet volledig worden afgevoerd. Een deel zal aan de zuidrand, in de zon, blijven liggen op grote hopen waarop de vlinders zich 's morgens kunnen opwarmen. Door de warmteproductie die ontstaat bij de spontane compostering van dit maaisel, kunnen de hopen ook fungeren als broedkamer voor de Hazelworm die al in het gebied werd gesignaleerd.

Alle aanplantingen werden uiteraard uitgevoerd met strikt autochtoon plantmateriaal, geleverd door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Hierdoor zijn we zeker dat er alleen streektypische soorten worden binnengebracht in het nieuwe bosje.

Met deze aanpak wordt onderstreept dat een multifunctioneel bosbeheer niet alleen focust op houtproductie en dus volledige invulling van een perceel met bomen, maar net ook aandacht heeft voor de aanwezige ecologie in het bos, vertrekkende vanuit de natuurlijke opportuniteiten zoals de unieke ligging en bodemtoestand van een perceel.

Comments