Inschrijven

Wat voor school zijn wij?

  • Type 3 én OV4

Onze school is een BuSO-school voor leerlingen van het Type 3, Opleidingsvorm 4. Wij staan daarmee open voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen, en dit van het eerste tot/met het zesde jaar secundair onderwijs.
  • Intern én extern

Uiteraard is er een nauwe samenwerking met het MFC; voor vele jongeren loopt de inschrijving in de school dan ook parallel met een opname in het MFC.
Daarnaast staan wij als BuSO-school ook open voor andere leerlingen, voor wie niet gestreefd wordt naar een opname in het MFC, of die in een andere voorziening verblijven.

Wij bieden onze leerlingen:

  • Een schools systeem met maximale mogelijkheden

Opleidingsvorm 4 staat voor onderwijs met een volledig leerplan, overeenkomstig het gewone secundair onderwijs, met de overeenkomstige attesten. Voor veel van onze jongeren zijn wij de laatste kans, wanneer functioneren in een gewoon onderwijssysteem niet meer lukt.
  • De mogelijkheid om een beroep te leren, met echte kansen op de arbeidsmarkt

Bekijk het overzicht van onze studierichtingen

 

  • Optimale integratiekansen

Wij helpen de jongere om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. Meestal is dit de thuissituatie en het gewone onderwijssysteem. Indien dit geen optie is, dan bereiden wij de jongere verder voor op de arbeidsmarkt. De jongere kan zijn studies bij ons verderzetten en een geldig getuigschrift secundair onderwijs behalen.

 

  • Een professionele infrastructuur

Degelijk uitgeruste en veilige ateliers, waarin de jongere deskundig begeleid wordt, maar waarin ook plaats is voor de nodige individuele zorg. Als school van het Provinciaal Onderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen, wordt er bij ons veel zorg besteed aan infrastructuur, veiligheid en milieu.

  • Betaalbaar onderwijs

Boeken, werkbladen, schrijfgerief, werkmateriaal en werkkledij hoeven niet aangekocht te worden. Wij stellen dit de leerlingen ter beschikking zonder meerkost. Zo kunnen alle leerlingen op ieder moment over het nodige materiaal beschikken.

  • Wij verwachten van kandidaat-leerlingen en hun verwijzers

Een attest OV4, Type 3 met bijbehorend protocol
De correcte attesten zijn een wettelijke vereiste tot inschrijving.
Het CLB van de vorige school dient dit tijdig te kunnen voorleggen.

 

  • Een basismotivatie van alle betrokkenen

Zonder een minimale motivatie van de jongere, maar ook van ouders/voogden, begeleidende en verwijzende instanties, is inschrijving niet zinvol. Wij zijn een open school, die enkel jongeren kan begeleiden die openstaan voor begeleiding.

Ook verwachten wij een blijvend engagement van de andere betrokkenen. Samen met hen willen wij een sociaal vangnet vormen voor onze leerlingen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om samen het uiteindelijke doel te bereiken: integratie van de jongere in de maatschappij .

Comments