Historiek


1968

Op 1 september 1968 opende het Provinciaal Instituut Heynsdaele zijn deuren als opvang-centrum voor jongens met gedragsmoeilijkheden. Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gaf daarmee niet alleen een nieuwe bestemming aan de toen leegstaande gebouwen van het sanatorium, maar creëerde tevens een voorziening waaraan op dat ogenblik een duidelijke behoefte bestond.