Werking

Onze Missie

Het MFC + school wil jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen nieuwe kansen op een betere integratie bieden door een aangepaste vorm van opvoeding/begeleiding en opleiding aan te bieden.

 

Onze Doelgroep

Wij richten ons tot jongeren met gedrags-en/of emotionele stoornissen en/of ASS die normaal begaafd zijn en in aanmerking komen voor het secundair onderwijs (12-21j)

Ons Werkingsconcept

Het bieden van structuur en een doorgedreven individuele benadering zijn de pijlers in het pedagogisch klimaat.
Structuur geeft houvast en is als zodanig een element dat helpt onzekerheid en angst te reduceren.
Aandacht voor individuele noden en ondersteuning met oog voor eigen mogelijkheden kenmerken de begeleiding.
Het is het aanvoelen van deze attitudes dat vertrouwen brengt in de relatie begeleider-jongere. Binnen die verhouding wordt het pedagogisch aanbod aanvaard, ontstaat de motivatie om gezamenlijk vooropgestelde doelen na te streven.
Bij dit alles proberen we begrip te hebben voor het eigen tempo van de jongere, tussentijdse mislukkingen te relativeren en veelvuldig nieuwe kansen te bieden opdat dit proces niet vroegtijdig zou afbreken.
School en MFC werken vanuit eenzelfde concept en operationaliseren dit binnen hun eigen takenpakket. 


Comments