Autisme Vriendelijk

Het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse werd enkele jaren geleden gecontacteerd door OVSG om deel te nemen aan het project "Verbreding en verdieping van het aanbod voor leerlingen met autismespectrumstoornissen in de scholen voor het buitengewoon onderwijs".

Vermits we de laatste jaren steeds meer jongeren aangemeld kregen met gedrags- en emotionele problemen + autismespectrumstoornissen  gingen we hier graag op in.Ondertussen werden de volgende aanpassingen gerealiseerd:

In de klassen aparte werktafels met geluidsdempende zijwanden.
De inrichting van een rustruimte.
Bewegwijzering op het terrein en in de gebouwen.
De mogelijkheid van een alternatieve speeltijdinvulling.
Tal van bijkomende aanpassingen op gebied van duidelijkheid, voorspelbaarheid, structuur en prikkelregulatie.


Intussen werd naar aanleiding van deze aanpassingen en alle andere ASS-gerichte initiatieven in de school en in het MFC  het "Autisme Vriendelijk Logo" door Autisme Centraal aan Heynsdaele toegekend en we zijn daar héél trots op!!!

Comments